Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA

Anna MAGIERA

Anna_Cynk  

sopran

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna oraz Edukacja Artystyczna Szkolna. Wykształcenie wokalne zdobyła w klasie śpiewu Zdzisława Adamkiewicza. Jako chórzystka współpracuje m. in. z Chórem Akademii Muzycznej w Krakowie, Krakowskim Chórem Kameralnym, Chórem Chłopięcym Filharmonii Krakowskiej, biorąc udział w wielu koncertach pod batutą dyrygentów światowej sławy. Uczestniczyła także w licznych wykładach, kursach mistrzowskich i warsztatach (m. in. Internationale Bachakademie) zarówno wokalnych jak i dla dyrygentów chóralnych. Od 2006 roku działa w Kole Naukowym Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej jako przewodnicząca organizując wykłady, koncerty dla dzieci oraz uczestnicząc w warsztatach pedagogicznych i konferencjach naukowych. Za swoje osiągnięcia artystyczne i naukowe, została uhonorowana stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium naukowym Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów. Z OCTAVA ensemble współpracuje od 2007 roku.

powrót